Charakterystyka porównawcza schemat

Pobierz

- dopuszczalne 4 błędy.. Tak jak w normalnej charakterystykę musimy umieścić w niej: -przedstawienie postaci, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, stosunek do otoczenia,Przy pisaniu charakterystyki porównawczej, ujawnianie podobieństw między postaciami nie było w cenie.Punkty zdobywało się za znalezienie różnic.. Uwaga: Jeżeli ze względu na poziom językowy pracy nie można ocenić interpunkcji - 0 p. w tej kate- gorii.. Dodatkowo jednostki, które zdecydowały się na ewidencjonowanie kosztów zarówno na .Strona 4 z 4 4.. Goplana, jedna z postaci dramatu Juliusza Słowackiego Balladyna - nimfa wodna i królowa jeziora Gopło, była postacią fantastyczną.. Różne postawy wobec władzy.Schemat charakterystyki porównawczej?. Czternastolatka, prawie ósmoklasistka, prawie - bo są wakacje, a nad nią wisi poprawka z geografii.. Interpretacja wiersza Analiza dzieła literackiego to działanie badawcze mające ustalić z jakich elementów składa się utwór i jak został skonstruowany (por. Podręczny słownik terminów .charakterystyki jest autocharakterystyka, czyli próba przedstawienia samego siebie.. Aby napisać charakterystykę porównawczą, należy: 1.Wybrać sposób porównania: - opisać osobno każdą postać, a w zakończeniu wyciągnąć wnioski dotyczące .2.. Niby, pomimo wprowadzenia gimnazjów i licznych zmian podstawy programowej, schemat charakterystyki porównawczej postaci pozostał nietknięty ().Juliusz Słowacki - Balladyna - Charakterystyka Goplany..

schemat charakterystyki porównawczej.

Ma ona na celu znalezienie podobieństw i różnic.. Na stronie tematy, spisy treści, plany prac.. Drobna szczupła, dziewczęce, jasnowłosa, nosi kokardkę lub upina włosy, sprawia wrażenie nieśmiałej, czasem, by dodać sobie.Aby napisać charakterystykę porównawczą, należy najpierw przedstawić dwie (lub więcej) postaci.. To miejsce na ogólną prezentację postaci: przedstawienie (imię, nazwisko), pochodzenie, wiek, ogólna sytuacja (np. rodzinna) itd.. ZADANIA DLA UCZNIA: Zapoznaj się z materiałami źródłowymi do lekcji.. - powyżej 4 błędów.. Oskarżyciel oskarża.Rachunek zysków i strat wariant porównawczy - kto sporządza.. Tak jak w normalnej charakterystykę musimy: - przedstawić postać (jak się nazywa, kim jest, skąd pochodzi, czym się zajmuje, jaki jest jej stan rodzinny itd.. Jeśli nie zrobiłeś jeszcze analizy porównawczej zapraszam do artykułu: Jak analizować wiersz?. Dzięki takiej analizie możemy wzbogacić naszą wiedzę o bohaterach!. Sporządź plan charakterystyki.. i powtórz te same kroki w obu wierszach.Charakterystyka porównawcza Majki Płońskiej i Michała Zagórnego.. Interpunkcja 1 p.. Przeczytaj wszystko uważnie.. Wykorzystajcie argumenty zgromadzone podczas pracy nad ćwiczeniem 8.1 oraz poniższy schemat procesu..

TEMAT 2: Charakterystyka porównawcza Aliny i Balladyny.

Tu dowiesz się: co powinien zawierać rozdział metodologiczny w pracy i jak go napisać.. - powyżej 4 błędów.. Charakterystyka pierwszego bohatera (wyliczenie cech poparte przykładami, cytatami, ewentualnie ocena) 3.Poradnik - jak napisać rozdział metodologiczny do pracy licencjackiej, magisterskiej, inżynierskiej lub innej pracy dyplomowej.. Ten element rachunku wyników jest związany z podstawową działalnością operacyjną przedsiębiorstwa.. Z tego kontrastu wynikają bardzo komiczne skutki, głównie z powodu wiecznych kłótni, sporów i intryg.. Zajmowała się głównie kierowaniem losami ludzkimi.. Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym są zobowiązane sporządzać jednostki, które ujmują i rozliczają koszty gromadząc je na kontach zespołu 4 (koszty według rodzajów).. Napisać plan pracy.. MAJKA PŁOŃSKA 1.. Opis wyglądu zewnętrznego (sposobu mówienia, poruszania się) 0 - 1p.. Przykład odpowiedzi: Bohaterem literackim, który wykazał się odwagą, jest Zbyszko z Bogdańca.Charakterystyka porównawcza Artura i Edka z Tanga Sławomira Mrożka.. Charakterystyka Jagienki: wygląd, zachowanie, styl bycia, cechy charakteru, ocena.. Przedstawienie postaci - imię i nazwisko - wiek, miejsce zamieszkania - wykształcenie 2.. Charakterystyka porównawczato forma wypowiedzi, w której porównujemy co najmniej dwie postaci, ukazując ich podobieństwa i różnice..

ROZWINIĘCIE - opis cech zewnętrznychCharakterystyka porównawcza.

Zgodność pracy z tematem 0 - 1p.. ), - opisać jej wygląd zewnętrzny (wzrost, postura, kolor włosów oczu itd.. Nie mam zielonego pojęcia co napisać, ani jak się to pisze.. W powieści występuje bardzo wiele postaci.. Powieść Aleksandra Kamińskiego pt. "Kamienie na szaniec" opowiada o pięknej i prawdziwej przyjaźni trzech młodych mężczyzn: Alka, Rudego i Zośki.. Dla .Charakterystyka postaci to jedno z częstszych zadań, jakie na lekcjach języka polskiego dostają do napisania uczniowie gimnazjów i szkół średnich.. 2010-04-08 15:47:21Kryteria oceny charakterystyki postaci literackiej Kryteria Punktacja I TEMAT (0 - 9)* 1.. Pisanie interpretacji porównawczej.. Jest to praca, w której porównuje się co najmniej dwóch bohaterów indywidualnych lub zbiorowych.. Metryczka Tytuł .. Ocena obu postaci.. Przedstawienie postaci (co najmniej cztery informacje) 0 - 1p.. Cechy wyglądu - budowa, kolor oczu, włosów itp. - sposób poruszania się, mówienia - sposób ubierania się 3.. ),Należy pamiętać o uporządkowaniu materiału, gdyż charakterystyka porównawcza nie powinna być mechanicznym zestawieniem dwóch odrębnych charakterystyk!. Napisz charakterystykę porównawczą bohaterek utworu i prześlij na adres email.Napisz charakterystykę porównawczą Napoleona i Snowballa - bohaterów powieści George'a Orwella Folwark zwierzęcy, skupiając się na ich stosunku do władzy i poddanych..

Charakterystyka porównawcza to taka, w której opisujemy dwie lub kilka osób.

Obejmuje ona drobiazgowe scharakteryzowanie (opis) najczęściej głównego bohatera lektury, filmu lub sztuki, albo ważnych bohaterów pobocznych.Pamiętajcie, że wybrani przez Was oskarżyciel i obrońca powinni przedstawiać argumenty wszystkich uczniów stojących po danej stronie sporu.. Podobieństwa i różnice między bohaterkami.. Dominika Grabowska 4 lutego, 2013 III Gimnazjum, język polski No Comments.. I mimo początkowego pozornego sojuszu obu panów, do takiego spięcia dochodzi!Charakterystyka porównawczato taka, w której opisujemy dwie lub kilka osób.. Schematy kompozycyjne: Schemat 1: 1.. Tworzymy ją, zestawiając cechy obu postaci wg planu zwyczajnej charakterystyki: 1.. Oferujemy prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe i inżynierskie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.Wykonaj schemat i prześlij go nauczycielowi.. Sędzia wywołuje sprawę.. Można powiedzieć, że bohaterem jest cały Rzym, społeczność chrześcijan, mieszkańcy pałacu Nerona i on sam jak człowiek, władca, szaleniec, itd.Należy także pamiętać i odróżniać postacie historyczne i fikcyjne występujące w powieści.Sprawdź jak napisać interpretację wiersza, jaki układ zastosować, jak wygląda schemat interpretacji wiersza, zapoznaj się z przykładem.. Równoległa charakterystyka Danusi i Jagienki: wygląd jednej i drugiej bohaterki - podobieństwa i różnice, zachowanie .Schemat charakterystyki .. Poprawne nazwanie i opisanie cech charakteru (usposobienia .Poziom podstawowych operacji.. Charakterystyka postaci powinna zawierać następujące elementy: WSTĘP.. Wstęp - przedstawienie obu bohaterów.. Potem musisz wskazać pomiędzy nimi róznice i podobieństwa, a także ich zachowanie względem pewnego problemy, który jest poruszany.Charakterystyka porównawcza Cześnika i Rejenta.. 2017-01-12 16:23:05 Potrzebuje wstęp do charakterystyki porównawczej na temat " Porównaj postać Rejenta Milczka i Cześnika Raptusiewicza" ?. Oznacza to, iż na tym poziomie wyodrębnia się przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów i koszty, które są m.in. powiązane z ich osiągnięciem.. Wygląd - opisanie wyglądu obu postaci.Charakterystyka postaci powinna składać się z następujących elementów: 1.. Są one elementem działalności podstawowej, ponieważ każde przedsiębiorstwo .. "Napisz charakterystykę z elementami rozprawki postaci literackiej lub wybitnej postaci historycznej, która w swoim życiu kierowała się miłością.". Cześnik Raptusiewicz i Rejent Milczek to główni bohaterowie komedii Aleksandra Fredry "Zemsta", których autor przedstawił jako ludzi o przeciwnych cechach charakteru.. Trudno o bardziej kontrastowe zestawienie… A jednak spotykają się pod jednym dachem… Ta konfrontacja nie może nie doprowadzić do spięć.. - dopuszczalne 4 błędy.. Cechy charakteru - sposób zachowywania się w różnych sytuacjach, ogólne cechy charakteru - usposobienie .Interpretacja porównawcza utworów literackich polega na przedstawieniu propozycji odczytania dwóch utworów należących do jednego rodzaju literackiego (odpowiednio: lirycznych, epickich lub dramatycznych), czyli zaprezentowaniu zrozumianych przez zdającego sensów zawartych w tych tekstach, a następnie ustaleniu podobieństw i/lub różnic między nimi i przedstawieniu wniosków wynikających z zestawienia tych podobieństw/różnic.Przykład 2: Charakterystyka porównawcza bohaterów powieści "Kamienie na szaniec" Charakterystyka - przykład.. Nadwrażliwiec i cham..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt