Równoważny czas pracy a l4

Pobierz

Czy osoba niepełnosprawna może pracować w równoważnym systemie czasu pracy?Aug 3, 2021Okres niezdolności do pracy obniża liczbę godzin do wypracowania o ilość godzin pracy w grafiku w okresie zwolnienia, a jeśli grafik jeszcze nie powstał, a pracownik przynosi druk l4, to trzeba policzyć tyle godzin, ile zazwyczaj miałby godzin pracy w tym okresie.. Czy kierownik podczas mojego L4 mógł wykreślić z tego tygodnia dzień (środę) i przenieść go na następny tydzień, kiedy już wrócę ze zwolnienia?. Obliczę wynagrodzenie zasadnicze: 1750:30=58,33 58,33x11 dni chorobowego = 641,63 1750-641,63=1108,37 zasadniczaRównoważny czas pracy a L4 Pracuję na umowie o pracę na czas nieokreślony.. Normę miesięczną jednak wypracował.System równoważnego czasu pracy, nakłada obowiązek zagwarantowania pracownikowi co najmniej adekwatnej ilości dni wolnych do tego ile jest niedziel, świąt oraz dni wolnych wypadających w danym okresie rozliczeniowym.. Zatem przepracowała 8 zmian po 12 godzin tj. 96 godzin z 160 (norma).. Praca wygląda różnie, czasem po 12 godzin dziennie, czasem po 9, 8 itd, również w weekendy (galeria handlowa).. W firmie w której pracuję występuje równoważny czas pracy, tj. pracodawca daje dni wolne na koniec grudnia/początek stycznia a potem w miesiącach luty-marzec czas pracy zostaje zwiększony do 9 godzin.Równoważny czas pracy a zwolnienie lekarskie - jak rozliczyć?.

Zazwyczaj norma godzin pracy w poszczególnych miesiącach jest zachowana.

Mógł natomiast odjąć pracownikowi za ten dzień tylko 4 godziny z rocznej godzinowej puli urlopu.Sep 28, 2021Wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym ustala się tak, że liczbę pełnych tygodni w tym okresie rozliczeniowym mnoży przez 40 (norma średniotygodniowa czasu pracy), do otrzymanego wyniku dodaje 8 godzin (norma dobowa) za każdy tzw. dzień wystający poza pełne tygodnie, a tak otrzymany wynik pomniejsza o 8 godzin za każde święto ustawowo wolne od pracy, wypadające w tym okresie rozliczeniowym w dniu innym niż niedziela.Feb 19, 2021Zwolnienie lekarskie w równoważnym czasie pracy, a wynagrodzenie Kierowca ze stałym miesięcznym wynagrodzeniem zatrudniony w systemie równoważnym był na zwolnieniu lekarskim trzy tygodnie w miesiącu.. Czy to jest zgodne z prawem?May 16, 2022Np.. Pracodawca zaplanował zaś panu Marcelowi w grafiku 172 godziny pracy oraz ?1 dzień urlopu, za który odjął z jego wymiaru urlopowego 8 godzin.. Jeśli w tygodniu, w którym pracownik się rozchorował, miałby przepracować 32 godziny zamiast 40, to wynagrodzenie chorobowe otrzyma za 32 godziny pracy.. PodsumowanieZwolnienie się z pracy pracownika zatrudnionego w równoważnym systemie czasu pracy Inaczej jednak rozliczymy czas pracy, jeżeli pracownik zwolni się z pracy w trakcie okresu rozliczeniowego..

Witam, Mam następującą sytuację: grafik w pracy ustalam jako kierownik ja.

Wówczas należy przeliczyć obowiązujący pracownika czas pracy zgodnie z art. 130 § 1 (ustalając jako dni robocze dni od poniedziałku do piątku i mnożąc liczbę tych dni przez 8).Z tego, że obowiązujący pełnoetatowego pracownika wymiar czasu pracy we wrześniu 2014 r. to 176 godzin.. W tym czasie miała zaplanowane 5 zmian po 12 godzin.. Jeśli nie, ewentualne niedogodziny .. Chcialabym aby ktoś pomogł mi rozwiązać pewnien problem z obliczaniem nadgodzin a wystąpienie w danym okresie choroby.Rachunkowość Zasady ogólne; Księgi rachunkowe; Ewidencja księgowa; Sprawozdawczość; AmortyzacjaTemat: wynagrodzenie - równoważony system czasu pracy Aleksandra Szafran: Tak jak wcześniej mówiłam nie ma znaczenia okres rozliczeniowy czy system czasu pracy pracownika jeśli chodzi o wypłatę chorobowego.Powiedzmy że w danym miesiącu pracownik przepracował 100 godzin bo był 10 dni na chorobowym.Płacisz wynagrodzenie chorobowe za 10 dni (podstawa z 12 m-cy poprzedzających m-c w .Zaległe godziny w pracy a ciąża.. Błędne byłoby więc zaplanowanie pracy przez 31 dni z rzędu po 5,5 godziny.Możliwość wydłużenia dobowego wymiaru czasu pracy w systemie równoważnym do 12 godzin nie uprawnia pracodawcy do stosowania rozkładu, w którym pracę rozpoczyna się dwukrotnie w tej samej dobie pracowniczej..

Temat: Równoważny czas pracy a L4 17.02 pracownica dostarczyła zwolnienie lekarskie do 27.02.

W grafiku miałam zapisane, że w danym tygodniu pracuję wt-śr-czw-so, ale od poniedziałku poszłam na L4 na 7 dni.. Po powrocie ze zwolnienia lekarskiego okazało się, że dni pracy po zwolnieniu lekarskim, zgodnie z harmonogramem pracy są jego dniami .Dec 13, 2021Nie można uznać, że pracownik otrzyma podwójne wynagrodzenie za 4 godziny pracy w dniu 1 czerwca 2010 r. Oczywiście pracodawca może udzielić pracownikowi - na jego wniosek - 4 godziny czasu wolnego, ale w świetle prawa nie będzie to miało nic wspólnego z przepracowaniem 4 godzin w dniu objętym zwolnieniem lekarskim.Przy ustalaniu, czy pracownik przepracował "co najmniej połowę" czy "mniej niż połowę" obowiązującego go czasu pracy należy odnosić się do liczby dni przepracowanych i liczby dni obowiązujących do przepracowania, traktując dni urlopu wypoczynkowego oraz dni nieobecności w pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, na równi z dniami przepracowanymi.May 11, 2022Sep 26, 2020system równoważny a L4- Pracownik zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy dostarczył zwolnienie lekarskie tylko na dni wolne od pracy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt