Zaznacz i podpisz na ilustracji podane elementy budowy rośliny korzeń liść owoc

Pobierz

Wpisz w ramkach nazwy elementów budowy liścia przedstawionego na ilustracji.. kwiat, łodyga, owoc 7. kwiat, łodyga, owoc Grupa B| stro na 2 z 8 Zadanie2( .. / 2 pkt) Rysunki przedstaw iają dw a typy systemów korzeniow ych.. okrytonasienne okrytonasienne.. Lipa, kasztanowiec.6 .Narysuj dowolną roślinę i podpisz na ilustracji podane elementy budowy rośliny.. Nazwa przekształconego organu Przykład rośliny, u której występuje Funkcja organu korzeo, liść, owoc 7.. Wpisz w ramkach nazwy elementów budowy liścia przedstawionego na ilustracji.. Wpisz w odpowiednich rubrykach brakujące informacje.. Zaznacz i podpisz na ilustracji podane elementy budowy rośliny.. Uzupełnij poniższą tabelę dotyczącą przekształceo korzeni.. Korzeń - organ podziemny rośliny Mak ma system korzeniowy palowy, a kukurydza - wiązkowy.. Zaznacz i podpisz na ilustracji podane elementy budowy rośliny.. Funkcją liści nie jest: A. pobieranie wody i soli mineralnych.. kwiat, łodyga, owoc .. Funkcje łodygi.. Łodyga.. B .Podaj nazwę i funkcję strefy korzenia oznaczonej na ilustracji literą A. Zaznacz odpowiedź, w której wymieniono nazwy roślin o liściach .Podaj nazwę i funkcję strefy korzenia oznaczonej na ilustracji literą A. Zaznacz literę P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo literę F .Korzenie pasożytów (ssawki)- wnikają do wnętrza rośliny żywicielskiej, dzięki wydzielaniu enzymów trawiących blaszkę środkową..

Zaznacz i podpisz na ilustracji podane elementy budowy rośliny: kwiat, łodyga, owoc 6.

Wpisz w odpowiednich rubrykach brakujące informacje.. (0-3) kwiat, łodyga, owoc 7.. Napisz, czy jest to gametofit, czy sporofit6.. a) Zapisz nazwę przedstawionej strefy korzenia.Podaj nazwę i funkcję strefy korzenia oznaczonej na ilustracji literą A. Wskaż i podpisz korzeń główny, korzenie boczne oraz korzenie przybyszowe.. Zaznacz odpowiedź, w której wymieniono nazwy roślin o liściach pojedynczych.. Połącz je z elementami liścia.. Wiązki przewodzące w liściu tworzą unerwienie / kanały żywiczne.. Nazwa: Nazwa przekształconego organu Przykład rośliny, u której występuje Funkcja organu ziemniak łodygi czepne 8.przedstawione na ilustracjach przekształcenia korzeni.. 3 Schemat przedstawia przekrój przez korzeń w jednej ze stref.. Utrzymuje roślinę pionowo; Miejsce osadzenia liści, kwiatów, owoców; Łącznik między korzeniami a liśćmi .C.. parowanie wody z rośliny.. Uzupełnij poniższą tabelę dotyczącą przekształceń korzeni.. Za pomocą tych korzeni pasożyt pobiera substancje pokarmowe.. kwiat, łodyga, owoc 7.. D. wytwarzanie substancji pokarmowych w procesie fotosyntezy.. korzeń, liść, owoc.. Funkcją liści nie jestZaznacz i podpisz na ilustracji podane elementy budowy rośliny.. korzeń, liść, owoc 7.. )Podaj nazwę i funkcję strefy korzenia oznaczonej na ilustracji literą A. Zaznacz i podpisz na ilustracji podane elementy budowy rośliny..

Zaznacz i podpisz na ilustracji podane elementy budowy rośliny.

Przeanalizuj rysunek, a następnie odpowiedz na poniższe pytanie.. Połącz je z elementami liścia.. Budowa owocu.. Połącz je z elementami liścia.. Uzupełnij poniższą tabelę dotyczącą przekształceń łodygi.. Zaznacz dwie cechy, które świadczą o tym, że wirusy nie są organizmami.. Nazwa przekształconego organu Przykład rośliny, u której występuje Funkcja organu ziemniak łodygi czepne 8 .2.. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. kwiat, łodyga, owoc .. Połącz je z elementami liścia.. Mimo że owoce przybierają różne formy, każdy zbudowany jest z takich samych części: owocni i nasion.. Wpisz w odpowiednich rubrykach brakujące informacje.. Narysuj jeden z liści pojedynczych i podpisz jego elementy.. Zaznacz odpowiedź, w której wymieniono nazwy .Podaj nazwę i funkcję strefy korzenia oznaczonej na ilustracji literą A. .. Zaznacz i podpisz na ilustracji podane elementy budowy rośliny.. Dorysuj korzenie roślinom przedstawionym na zdjęciach.. B. wymiana dwutlenku węgla i tlenu między rośliną a jej otoczeniem.. Wpisz w odpowiednich rubrykach brakujące informacje.. Wpisz w ramkach nazwy elementów budowy liścia przedstawionego na ilustracji.. Wpisz w odpowiednich rubrykach brakujące informacje.. Nazwa przekształconego organu Przykład rośliny, u której występuje Funkcja organu ziemniak łodygi czepne 8.6..

Z aznacz i podpisz na ilustracji podane elementy budow y rośliny.

Uzupełnij poniższą tabelę dotyczącą przekształceo korzeni.. Proces powstawania owocu zaczyna się po zapłodnieniu, czyli .Zaznacz i podpisz na ilustracji podane elementy budowy rośliny.. Pod skórką górną liścia znajduje się miękisz gąbczasty / palisadowy.. kwiat, łodyga, owoc .. czy poniższe informacje dotyczące przekształceń organów roślin są prawdziwe.. Uzupełnij poniższą tabelę dotyczącą przekształceń łodygi.. kwiat, łodyga, owoc 7. okrytonasienne.. Wpisz w ramkach nazwy elementów budowy liścia przedstawionego na ilustracji.. Wpisz w odpowiednich rubrykach brakujące informacje.. C. parowanie wody z .Jedną z funkcji liścia jest osmoza / transpiracja, czyli parowanie wody z rośliny.. korzeo, liść, owoc 7.. Uzupełnij poniższą tabelę dotyczącą przekształceń korzeni.. Zaznacz i podpisz na ilustracji elementy budowy mchu.. Podpisz na ilustracji zaznaczone elementy budowy grzybów: b) Wymień kilka przykładów grzybów jadalnych i trujących: .. A. Lipa, kasztanowiec.. Zaznacz i podpisz na ilustracji podane elementy budowy rośliny.. Owoc owoc.. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. kwiat, łodyga, owoc 7.. Uzupełnij poniższą tabelę dotyczącą przekształceń łodygi.. Nazwa przekształconego organu Przykład rośliny, u której występuje Funkcja organu marchew korzenie czepne 8.Zad1.. kwiat, łodyga, owoc ..

... Zaznacz i podpisz na ilustracji podane elementy budowy rośliny.

Rozpoznaj liście, które pełnią funkcję spichrzową.Zaznacz i podpisz na ilustracji podane elementy budowy rośliny.. Zaznacz i podpisz na ilustracji podane elementy budowy rośliny.. Nazwa przekształconego organu Przykład rośliny, u której występuje Funkcja organu marchew korzenie czepne 8 .6.. Podziel liście na pojedyncze i złożone (dłoniasto i pierzasto).. Połącz je z elementami liścia.. Uzupełnij poniższą tabelę dotyczącą przekształceń łodygi.. Wpisz w ramkach nazwy elementów budowy liścia przedstawionego na ilustracji.. kwiat, łodyga, owoc .. Nazwa przekształconego organu Przykład rośliny, u której występuje Funkcja organu ziemniak łodygi czepne 8.Obejrzyj liście roślin.. Uzupełnij poniższą tabelę dotyczącą przekształceń łodygi.. Owoc jest dojrzałą zalążnią, w której zamknięte są nasiona.. Nazwa przekształconego organu Przykład rośliny, u której występuje Funkcja organu marchew korzenie czepne 8.Zaznacz i podpisz na ilustracji podane elementy budowy rośliny.. Wpisz w odpowiednich rubrykach brakujące informacje.. Wpisz w odpowiednich rubrykach brakujące informacje.. a) Określ, który rysunek przedstaw ia system w iązkow y.Zaznacz i podpisz na ilustracji podane elementy budowy rośliny.. kwiat, łodyga, owoc .. Zaznacz odpowiedź, w której wymieniono nazwy roślin o liściach złożonych.. Zaznacz i podpisz na ilustracji podane elementy budowy rośliny.. korzeń, liść, owoc 7.. Uzupełnij poniższą tabelę dotyczącą przekształceń korzeni.. Utrzymuje liście, kwiaty i owoce Zapewnia wymianę gazowąPodaj nazwę i funkcję strefy korzenia oznaczonej na ilustracji literą A. Zwróć uwagę na charakterystyczne cechy budowy zewnętrznej liścia (kształt blaszki, jej brzeg, unerwienie oraz ogonek).. a.od góry:-korona-pień-korzeń b)-mała powierzchnia igły-gruba skórka i kutikula-aparaty szparkowe w zagłębieniach zad.2 P , F F F F P P P ( tu może być błąd bo nie dokładnioe słuchałam biologicy xd) Zad.3 1-e 2- b 3- d 4-a 5-c zad 4. od gametofitu żeńskiegow dół komórka jajowa potem zygota (i tu wpisać zapłodnienie) sporofit kwiat żeński i potem dołem jest .1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt