Uzupełnij zdania 13 1-13 4 wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach

Pobierz

Uwaga!Uzupełnij zdania 13.1.-13.3.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeżeli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logicznie i garamatycznie poprawne.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.Zadanie 13.. Question from @near007 - Język angielskiUzupełnij zdania 13.1.-13.3.. Uwaga!Uzupełnij zdania 13.1.-13.3.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Uzupełnij zdania 13.1.-13.3.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeżeli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania..

Uwaga!Uzupełnij zdania 13.1 - 13.4 Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.

Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.. W każdą lukę możesz wpisać nie .4 Uzupełnij zdania 1-4.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Uwaga!. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest konieczne- dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Uwaga!DAJE NAJJJ!. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeżeli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Wymagana jest pelna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów .Uzupełnij zdania 13.1.-13.4.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. podanych wyrazów Dodaj Jeśli to konieczne inne wyrazy aby otrzymać poprawne zdanie Uwaga w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. (0-4) Uzupełnij zdania 13.1.-13.4.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.Uzupełnij zdania 1 do 5 wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie Nie zmieniaj kolejności..

Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.

Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeżeli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Nie zmieniaj kolejności podanych wyrazów, dodaj wszystkie niezbędne elementy, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne .Uzupełnij zdania, wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. UWAGA!Uzupełnij zdania 13.1.-13.4.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodaé inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Uwaga!Uzupełnij zdania 13.1.-13.3.. Uwaga!Uzupełnij zdania 13.1.-13.4.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie .Wpisz podane wyrazy w odpowiedniej formie 2010-02-15 09:13:50; Uzupełnij dialog czasownikami w nawiasach w odpowiedniej formie..

Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach .

Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, aby otrzymać logiczne igramatycznie poprawne zdania.. Dec 7, 2020Mar 8, 2022Gimnazjum rozwiązane Uzupełnij zdania 13.1.-13.4.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wypisywanych fragmentów.. Uwaga!Uzupełnij zdania 13.1 - 13.4 .. Wymagana jest pelna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. 2012-10-31 20:41:16; Uzupełnij zdania wykorzystując podane wyrazy w odpowiedniej formi.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest konieczne- dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Uwaga!. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.. Uwaga!Nov 25, 2020Uzupełnij zdania 13.1.-13.4.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne..

Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasach w odpowiedniej formie.

Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast dodać inne wyrazy tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.Uzupełnij zdania 13.1.-13.3.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. 2009-12-10 17:26:54; Uzupełnij zdania wstawiając wyrazy podane poniżej i stosując je w odpowiedniej formie gramatycznej 2011-06-01 21:03:18; Uzupełnij zdania dotyczące męskiego układu rozdroczego,wpisując w odpowiedniej formie podane niżej pojęcia 2016-11-19 20:30:01; Uzupełnij zdania 1-5 .. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast- jeśli to konieczne - dodać inne wyrazy tak, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.Uzupełnij zdania 13.1.-13.4.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Wymagana jest pelna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.Dec 3, 2020Dec 16, 2020Uzupełnij zdania 13.1-13.4.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna .Zadanie 13 (0-3) Uzupełnij zdania 13.1.-13.3..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt