Wpisz we właściwych komórkach nazwy rodzajów transportu

Pobierz

b) Do podanych w tabeli sektorów gospodarki dopisz na podstawie tekstu po dwa rodzaje działalności.Wpisz w odpowiednich komórkach właściwe numery piramid ,wieku i płci,nazwy typów społeczeństwa, które reprezentują Belgia i Czad , a także po dwie cechy społeczeństwa danego typu.. Question from @Martyna200333 - Geografia.. Transport.Rodzaj transportu: Cecha: 1.. Usługi.. Bardzo żyzne czarnoziemy.. Wybierz nazwy krajów z podanych poniżej.. błona komórkowa.Na schematach A i B przedstawiono w uproszczeniu dwa rodzaje transportu substancji przez błony komórkowe.. Na podstawie poniższego tekstu wykonaj polecenia.. Przewaga upraw zbóż (pszenicy, kukurydzy) i winorośli.. błona komórkowa.. Infrastruktura turystyczna.. Następnie wpisz nazwy państw we właściwych miejscach na mapie.. Wybierz je z poniższych: nieswoista, swoista, komórkowa, humoralna.Bardzo dobrze rozwinięte są tam również transport (kraj słynie z szybkich kolei), turystyka i telekomunikacja.. Takie elektrownie buduje się tylko w górach, gdzie wykorzystuje się spadek terenu.Uzupełnij tabelę - wpisz w miejsca oznaczone literami A, B, C i D odpowiednie rodzaje odporności warunkowanej przez wymienione w tabeli cząsteczki i komórki.. Do górnych dróg oddechowych należą jama nosowa oraz gardło.2 Wpisz we właściwych komórkach tabeli brakujące nazwy państw Europy Południowej lub ich stolic..

Wpisz we właściwych komórkach nazwy rodzajów transportu.

Warunki rozwoju rolnictwa i jego cechy Dania Węgry Klimat umiarkowany ciepły morski.. Wpisz znak X we właściwych komórkach.. Scharakteryzuj rodzaje transportu przedstawione na schematach.. _____ b) Do podanych w tabeli sektorów gospodarki dopisz na podstawie tekstu po dwa rodzaje działalności.. 1.Wpisz we właściwych kolumnach po dwa przykłady przyrodniczych i kulturowych walorów turystycznych oraz elementów infrastruktury turystycznej Europy Południowej.. Latem możliwe susze.. W elektrowniach tego rodzaju do produkcji energii wykorzystuje się ciepło pochodzące z wnętrza Ziemi.. Uzupełnij tabelę.. Przewiezienie ładunku ropy naftowej z Kuwejtu do Francji: morski: możliwość przewozu dużej objętości towarów za stosunkowo niską cenę (za pomocą tankowca) 2.. W tabeli przedstawiono informacje o bilansie wybranych surowców energetycznych w Polsce w latach: 2000, 2005 .Bardzo dobrze rozwinięte są tam również transport (kraj słynie z szybkich kolei), turystyka i telekomunikacja.. Warunkiem uznania danej działalności za działalność zawodową jest więc jest .Wpisz znak X we właściwych komórkach.. Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, czy też usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zawodowy i ciągły..

Wpisz znakX we właściwych komórkach.

Walory kulturowe.. A. Madryt B. Francja C. Ateny D. Włochy ( .. / 2 pkt) 3 Podaj nazwy rodzajów elektrowni, których wady i ograniczenia opisano w podpunktach A-C.. Wysoki poziom mechanizacji.. Duże znaczenie hodowli bydła i produkcji mleka.Uzupełnij tabelę Wpisz w odpowiednie komórki nazwy właściwych sektorów gospodarki narodowej.. Reforma 2019Wpisz w odpowiednich komórkach: − określenia eksport i import − wartości 30,3 i 41,8 tak, aby tabela poprawnie obrazowała obroty handlu zagranicznego w mld zł materiałami i artykułami włókienniczymi.Bardzo dobrze rozwinięte są tam również transport kraj słynie z szybkich kolei, turystyka i telekomunikacja.Bardzo dobrze rozwinięte są tam również transport (kraj słynie z szybkich kolei), turystyka i telekomunikacja.. Następnie wpisz nazwy państw we właściwych miejscach na mapie.. Na podstawie poniższego tekstu wykonaj polecenia.. Warunki rozwoju rolnictwa i jego cechy: Dania; .. Warunki rozwoju rolnictwa i jego cechy: Dania; Węgry; .. Bardzo dobrze rozwinięte są tam również transport (kraj słynie z szybkich kolei), turystyka i telekomunikacja.. Uzupełnij tabelę.. a) Podaj nazwę kraju, którego dotyczy powyższy opis..

Wpisz znak X we właściwych komórkach.

Na podstawie mapy politycznej Europy podaj nazwy państw, których dotyczą .Karta pracy 1.. Ten kraj gospodarczy wpłynęły również bogate złoża surowców mineralnych, jednak współcześnie Bardzo dobrzeNa jego rozwój gospodarczy wpłynęły również bogate złoża surowców mineralnych, jednak współcześnie największe znaczenie ma produkcja samochodów, samolotów oraz wyrobów chemicznych i farmaceutycznych.. Wpisz w tabeli numery właściwych informacji, wybierając je z poniższych.. Wpisz we właściwych kolumnach po dwa przykłady przyrodniczych i kulturowych walorów turystycznych oraz elementów infrastruktury .Rodzaje działalności gospodarczych.. Składa się z górnych i dolnych dróg oddechowych oraz narządu wymiany gazowej - płuc.. Walory przyrodnicze.. a) Podaj nazwę kraju, którego dotyczy powyższy opis.. Na podstawie mapy politycznej Europy podaj nazwy państw, których dotyczą poniższe opisy.. bierny; aktywny; wspomagany; Opis transportuNabłonek migawkowy, nabłonek rzęskowy lub nabłonek orzęsiony to różne określenia tego samego rodzaju nabłonka, którego komórki wyposażone są w rzęski ułatwiające transport substancji po powierzchni.Transport międzykomórkowy odbywa się także na zasadzie przenikania cząstek z jednej komórki do przestrzeni międzykomórkowej, skąd są one pobierane przez komórki sąsiednie..

Wpisz nazwy właściwych kontynentów.

których dotyczą poniższe opisy.. 0-4 p. a) Podaj nazwę kraju, którego dotyczy powyższy opis.. Uzupełnij tabelę.. Podaj te cechy transportu […] VI.. Wycieczka do Zakopanego 30-osobowej grupy dzieci z Krakowa:aparat Golgiego.. W elektrowniach tego rodzaju do produkcji energii wykorzystuje się ciepło pochodzące z wnętrza Ziemi.. Bardzo dobrze rozwinięte są tam również transport (kraj słynie z szybkich kolei), turystyka i telekomunikacja.Wpisz znak X we właściwych komórkach.. Układ oddechowy zapewnia sprawne pobieranie i transport gazów oddechowych - tlenu i dwutlenku węgla, a także wymianę gazową.. Wpisz w odpowiednich komórkach właściwe numery piramid ,wieku i płci,nazwy typów .Wpisz we właściwych kolumnach po dwa przykłady przyrodniczych i kulturowych walorów turystycznych oraz elementów infrastruktury turystycznej Europy Południowej.. Największy średni roczny przyrost liczby ludności miejskiej i wiejskiej nastąpi do 2050 r. w krajach Azji.. Maturalne karty pracy zakres rozszerzony.. Warunki rozwoju rolnictwa i jego cechy Dania Węgry Klimat umiarkowany ciepły morski.Bardzo dobrze rozwinięte są tam również transport (kraj słynie z szybkich kolei), turystyka i telekomunikacja.Górne drogi oddechowe.. Tabelę należy uzupełnić w następujący sposób:Rodzaj okręgu przemysłowegoNazwa okręgu przemysłowegoL Odpowiedź na zadanie z Oblicza geografii 2. części kraju sprzyja uprawie winorośli.. Wymień cztery odnawialne źródła energii.. Atrakcja .. aparat Golgiego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt