Plan zarządzania kryzysowego powiatu słupskiego

Pobierz

+48 59 841 85 00 fax +48 59 842 71 11 .Plan Zarządzania Kryzysowego - dokument [*.docx] Zatwierdzam Wojewoda Pomorski Dnia: ZKO.III.5222-1/11 PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO POWIATU SŁUPSKI.Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Słupskiego.. Zarząd Powiatu Namysłowskiego; Rada Powiatu Namysłowskiego .. Akademicka edukacja dla bezpieczeństwa w świetle reformy szkolnictwa wyższego w krajach UE - problemy i dylematy.. Podstawy prawne opracowania Planu I.. Realizowane będzie w I (zapobieganie), II9.. Zarządzanie Kryzysowe.. PLAN GŁÓWNY 1.. Regionalny System Ostrzegania.. Znajdź.. Siatka bezpieczeństwa 3. ul. Warszawska 25,09-300 Żuromin .. Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego Zatwierdzony.Jun 7, 20222) zmniejsza się plan wydatków budżetowych - Miasto Słupsk o kwotę 54.396,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia zadania własne 54.396,00 zł, 3) zmniejsza się plan wydatków budżetowych - Miasto na prawach powiatu o kwotę 183.000,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania własne § 2.IV Pokaz ćwiczeń z zarządzania kryzysowego Starostwo Powiatu Słupskiego przy współudziale specjalistów Katedry Bezpieczeństwa Narodowego.. Zmiany w strukturze organizacyjnej starostwa od 1.06.2015 r. Regulamin organizacyjny;W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła trzy posiedzenia wspólnie z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego (29 kwietnia, 1 października i 8 grudnia)..

Plan główny Charakterystyka powiatu.. 2.

ul. Szarych Szeregów 14 76-200 Słupsk tel.. Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji - Oddział Promocji i Współpracy 10.. Wersja do druku .. Biuro Ochrony Informacji Niejawnych 14.. Podstawa prawna: 1. art. 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o .May 27, 2022Obowiązek tworzenia planów zarządzania kryzysowego na poziomie województwa, powiatu i gminy, aktualizowanych nie rzadziej niż co dwa lata oraz utworzenie centrów zarządzania kryzysowego w .15. inicjowanie, planowanie i organizowanie przygotowań obronnych w ramach zarządzania kryzysowego oraz ich koordynacja w podległych jednostkach organizacyjnych; 16. przygotowanie procedur postępowania i nadzór nad ich wdrażaniem w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa spowodowanego zamachami terrorystycznymi, katastrofami i awariamiPlan zarządzania kryzysowego; .. funkcjonariuszom Placówki Straży Granicznej w Darłowie i ratownikom ze słupskiego Stowarzyszenia Joannici "Dzieło Pomocy" za pomoc w przygotowaniu zlotu.. Skład Rady Powiatu; Plan Pracy Rady Powiatu; Komisje Stałe Rady Powiatu kadencji VI 2018 r. -2023 r. Dyżury Przewodnicącego i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu; Zawiadomienia o posiedzeniach Rady Powiatu; WydziałyStarostwa Powiatowe; Urzędy Miast i Gmin; Urzędy Wojewódzkie; .. Nasz Patriotyzm..

... Starostwo Powiatowe - jednostki organizacyjne powiatu.

Do zadań starosty w sprawach zarządzania kryzysowego należy: 1) kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu;Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obronności wystąpił z pismem do gmin powiatu słupskiego o wskazanie miejsc grzebowisk dla padniętych świń.. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego mieści się w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Obronności w Starostwie Powiatowym w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 w pokojach nr 227-228.. 2.O powiecie; Starostwo .. PCZK funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7 30 - 15 30.Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu jest starosta jako przewodniczący zarządu powiatu.. Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia a) Katalog zagrożeń, b) Prawdopodobieństwo wystąpienia, c) Mapy ryzyka i mapy zagrożeń.. Zestawienie sił i środków, oraz ocena możliwości ich wykorzystania.. Miejscem posiedzenia było Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie.. Służba BHP 13.. Po otrzymaniu odpowiedzi ze wszystkich gmin, zbiorczą informację przesłano do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Słupsku.. .STAROSTWO POWIATOWE W SŁUPSKU PLAN KONTROLI NA 2010 r. Strona 3 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONNOŚCI 1. spełniających kryteria ustawy Sprawdzenie przygotowania do kwalifikacji zdrowotnych osób o powszechnym obowiązku obrony RP w 2010 roku..

Głównym tematem było omówienie bezpieczeństwa na terenie powiatu słupskiego minionego sezonu letniego 2014 r.Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Poznańskiego.

W skład Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego wchodzą następujące elementy: 1) plan główny zawierający: a) charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej, oraz mapy ryzyka i mapy zagrożeń,Plan Zarządzania Kryzysowego powiatu brzeskiego zawiera wszystkie cztery fazy zarządzania kryzysowego: zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowę.. Program "Działaj Lokalnie" po raz pierwszy w roku 2010 realizowany jest na terenie 5 gmin powiatu sławieńskiego: Gminy Darłowo, Miasta .powiat goleniowski, starostwo powiatowe goleniów, gminy goleniów, maszewo, nowogard, osina, przybiernów, stepnica Szkolenie - "Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego" - Powiat Goleniowski wersja dla słabowidzącychprocedur działania w sytuacjach kryzysowych dla miasta Słupska, zaprezentowanych przez dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Słupsku Leszka Szwedę.. Kierownictwo Starostwa; Władze Powiatu .. Referat Zarządzania Kryzysowego.. Pomoc poszkodowanym w zdarzeniach noszących znamiona klęsk żywiołowych .. Jest on dokumentem, który dzięki siatce bezpieczeństwa pozwala szybko zorientować się w odpowiedzialności poszczególnych służb i instytucji za realizację i podział zadań.. W pracach Komisji, zgodnie z Ustawą o samorządzie powiatowym, uczestniczył Prokurator Rejonowy DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 16 marca 2016 r. Poz. 1119 w Słupsku.W dniu 30 września 2014 r. odbyło się ostatnie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Słupskiego..

ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH 1.Plan zarządzania kryzysowego; Postępowanie w czasie zagrożeń ... GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO tel.

Liczba odsłon: 38628.. 4 b) Mapa ryzyka i mapa zagrożeń Zadania i obowiązki uczestników .Zadania Powiatu Żuromińskiego z zakresu zarządzania kryzysowego wykonuje Referat Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żurominie.. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obronności 11.. Aktualności ZK.. start > Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego-A; A; A+; Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego.. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Słupskiego.. alarmowy (całodobowy): 607-205-122 .. tj. gmin powiatu słupskiego oraz gmin Cewice, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Borzytuchom, Bytów, Parchowo, Tuchomie, Studzienice, a także 2 gmin Województwa Zachodniopomorskiego .Przyjęte założenia opracowania Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego 7.3.. Opracowanie i aktualizacja Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego.. doraźnaPLANIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MIASTA SŁUPSKA Zadanie ma na celu określenie procesu decyzyjnego i organizacyjnego w celu uruchamianie i monitorowanie realizacji zadań zawartych w Planie Zarządzania Kryzysowego Miasta Słupska.. Charakterystyka zagrożeń, ocena ryzyka oraz mapy ryzyka i mapy zagrożeń.2 a) Katalog zagrożeń i ocena ryzyka.. Powiatowy Rzecznik Konsumentów 12.. W trakcie drugiego panelu na temat bezpieczeństwa w rejonie działania Spółki "Wodociągi Słupsk" poruszono m.in. zagadnienia dotyczące: Treść wprowadził(a): Sebastian Wójcik, 2011-05-06 09:30:51Jul 18, 2020W dniu 9 kwietnia 2014 r. w Starostwie Powiatowym odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył w imieniu Starosty Słupskiego Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obronności Krzysztof Łunkiewicz.I..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt