Konspekt lekcji angielskiego klasa 1

Pobierz

Cel ogólny: Uczeń potrafi odpowiednio zareagować na polecenia z użyciem czasowników take, put i zastosować te czasowniki w zdaniach rozkazujących.. Tadeusza Kościuszki w Rawie Mazowieckiej Konspekt zajęć zintegrowanych dla uczniów klasy I Blok tematyczny: W domu Temat dnia: "K jak kot".. Temat zajęć: Ubrania - wprowadzenie słownictwa.. Opisywanie ubioru.. Cele operacyjne:NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO POPRZEZ GRY I ZABAWY W PRZEDSZKOLU - przykładowe scenariusze lekcji Autor: Mariola Bogucka .. umieszcza karty w różnych częściach klasy i gestem sugeruje, aby uczniowie podchodzili do karty, którą wymienia, np. head.. Cele ogólne: zapoznanie z wyglądem pisanej i drukowanej litery "K, k"1 KONSPEKT LEKCJI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII INFORMACYJNO- KOMUNIKACYJNEJ Temat: London and its attractions (TIK).. Klasa: liceum - grupa zaawansowana 2.. MIEJSCE: sala lekcyjna CZAS TRWANIA: 45 min.. Klasa: Va SP Data: 31.01.2018 r. Czas: 45 min Prowadzący: Renata Kudławiec Cel główny lekcji: Poszerzenie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego W. Brytanii, zachęcanieKonspekt lekcji języka angielskiego kl.1.. Klasa 2a Szkoła Podstawowa Poziom: początkujący Cele ogólne: Powtórzenie i utrwalenie słownictwa z bloku tematycznego dzikie zwierzęta.. TEMAT: I like salad!- jedzenie poznajemy .. -nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na lekcji, -nauczyciel stosuje metody aktywne tj. gra .Konspekt lekcji języka angielskiego w klasie I z wykorzystaniem TIK Temat lekcji: Food - jedzenie Cele główne : - poznanie nazw produktów spożywczych - rozumienie ze słuchu ..

Przebieg lekcji: 1.

Metody: burza mózgów, TPR (Total Physical Response) - metoda całkowitego reagowania, metoda bezpośrednia 5.Poznajemy części ciała - konspekt lekcji j. angielskiego klasa 1 1.. Nauczyciel opisuje wybrane .KONSPEKT LEKJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1.. Nauczyciel: Dorota Studnicka.. Mobilność kadry edukacji szkolnej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy POWERSE-2015-1-PL01-KA101-014754 .. Klasa 5 Temat: She was a singer.. Sprawdzenie listy obecności.KLASA: 8b TEMAT: Welcome to the World of Fashion.. Uświadomienie uczniom potrzeby wykorzystania tych .OER - Otwarta Edukacja Rodzinna: Ciekawe scenariusze lekcji dla klas 1-3 i 4 -6.. Cel główny zajęć: • zapoznanie ze słownictwem - nazwami ubrań, • rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem,Konspekt lekcji dla uczniów klasy pierwszej i przedszkolaków przygotowany przez nauczyciela kształcenia zintegrowanego mgr Annę Starzyńską-Kloze ze Szkoły Podstawowej nr3 w Pabianicach.. Placówka: Szkoła Podstawowa nr 1 w Choczni.. Takiego rodzaju plansze wieszamy na ścianie.. -Dzisiaj nauczymy sie rozpoznawać i nazywać częci ciała po.. Uczeń słucha i czyta tekst, w celu zrozumienia ogólnego sensu, poznaje nowe słownictwo..

Wprowadzenie do temetu lekcji- podanie celu lekcji.

Rozgrzewka językowa.KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO Data: 23/11/2017.. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.KLASA: 6 CELE LEKCJI: Cel ogólny: Uczeń słucha piosenki, w celu uzupełnienia informacji, poznaje nowe słownictwo.. Przywitanie klasy 2.. Informatyka ma tyle samo wspólnego z komputerami, co astronomia ma z teleskopami - Edsger Wybe Dijkstra.Konspekt lekcji języka angielskiego z wykorzystaniem technologii TIK (w szczególności platformy edukacyjnej Meridian) Klasa: II cT (technik usług fryzjerskich) Data: 11.03.2021 Nauczyciel prowadzący: Marek Potempa Temat: Angielskie nazwy niektórych europejskich państw i miast.. CELE SZCZEGÓŁOWE: Wprowadzenie słownictwa ostrzegającego przed niebezpieczeństwem w języku angielskim.1 Mgr Mariola Stankiewicz Szkoła Podstawowa nr 1 im.. TREŚĆ NAUZANIA: słownictwo związane z jedzeniem i struktura zdania lubię/nie lubię 2.. Przebieg zajęć: 1.. - Ona była piosenkarką.. Scenariusze lekcji i materiały pomocnicze dla edukacji wczesnoszkolnej do programu Ciekawi świata - język angielski (klasa 1) Materiał przygotowany w ramach projektu: "Innowacyjna Szkoła - Szkołą Przyszłości", nr WND-POKL.03.03.04-00-070/13Konspekt lekcji z języka angielskiego dla klasy pierwszej Temat lekcji: I like ice-cream - wprowadzenie słownictwa..

Prezentacja nazw części ...Konspekt lekcji języka angielskiego Klasa: V ...

CELE LEKCJI: Cel główny: Zapoznanie uczniów z konstrukcją oraz zastosowaniem drugiego okresu warunkowego.KONSPEKT DO LEKJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE II A SZKOŁY PODSTAWOWEJ .. Klasa: 7A, .. Nauczyciel chodzi po klasie, koordynuje i pomaga.. KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO Author: KrysiaSCENARIUSZ LEKCJI "CLOTHES" (UBRANIA) Klasa: 2 lub 3.. Cele szczegółowe: powtórzenie nazw kolorów wprowadzenie i utrwalenie słownictwa: ice-cream, water, pizza, juice,Konspekty zajeć z języka angielskiego w klasach 1-3 1.Rozgrzewka językowa: nauczyciel wiesza na tablicy karty obrazkowe ze zwierzętami i pyta uczniów: What animals is it?. Przedstawienie tematu zajęć.PRZYKŁADOWE KONSPEKTY ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO .. Nauczyciel: Anna Janiszewska Data: 13 luty 2015r.. CEL OGÓLNY: Wprowadzenie nowego słownictwa .. Poznanie litery "k" pisanej i drukowanej.. Nauczyciel odtwarza piosenkę ,,Animal fun", a dzieci śpiewają patrząc na tekst w podręczniku.. 1.Title: Konspekt lekcji języka angielskiego w klasie II Author: Ania i Marcin Last modified by: Ania i Marcin Created Date: 4/21/2004 4:58:00 PM CompanyUniwersytet Dzieci w Klasie to nie tylko scenariusze lekcji, ale także bezpłatne projekty edukacyjne, które zrealizujesz z uczniami z klas I-VIII przez cały rok szkolny!.

Zapoznanie z celem lekcji, podanie i zapisanie tematu lekcji.

Rodzaj zajęć: język angielski.. TEMAT: Second Conditional- drugi okres warunkowyTIK.. PROWADZĄCA: Magdalena Burzyk Cele ogólne lekcji: Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych ucznia Gromadzenie słownictwa wokół tematu "fashion" Przetwarzanie usłyszanych informacji w języku angielskim Rozwijanie umiejętności pracy w grupie1 Konspekt lekcji języka angielskiego Nauczyciel: mgr Karolina Kowalska 1.. Dzieci wykonują ćwiczenie najpierwKONSPEKT ZAJĘĆ Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PROWADZĄCA: mgr Bożena Pasternak KLASA: 1 b OŚRODEK TEMATYCZNY: Na wsi TEMAT DNIA: U jak ul TREŚCI ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ: Edukacja polonistyczna 1.1a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacjiStrony dostępne w domenie mogą zawierać adresy skrzynek mailowych.. Wyjaśnienie ewentualnych problemów i ocenienie aktywności.. 2.SCENARIUSZE ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z WYKORZYSTANIEM TIK .. Wybrane idiomy związane z ciałem (głowa, noga i włosy).. Powitanie i sprawdzenie obecności.. KLASA: 4d CELE: poznanie słownictwa związanego ze świętami Bożego Narodzenia: ćwiczenie .. Odczytanie na głos swoich zaproszeń.. Dział materiału.. Podsumowanie lekcji.KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE VI SOSW w Sanoku DATA: 09.06.2003r.. Temat : Moje uczucia.. CZAS TRWANIA JEDNOSTKI LEKCYJNEJ: 45min 3.. PRZEBIEG LEKCJI: 1.. CZAS: 45 min.. Zapisanie słownictwa do zeszytu.KONSPEKT LEKCJI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO TEMAT: Christmas - nauka słów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.. Możesz wybrać jeden projekt z różnych dziedzin nauki m.in. z nowych.. Kartezjusz - " wątpię więc myślę; myślę więc jestem a Korczak - "twórcze nie wiem".. Strona główna MRoOZE.. Rozgrzewka językowa- przypomnienie kolorów i nazw przyborów szkolnych.. - celowo stosuje środki językowe; - przestrzega norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych; .. Powitanie 2.. Zaprezentowanie pomieszczeń w szkole i miejsc w jej otoczeniu oraz ich nazw po angielsku.. Wymowa anglojęzycznych nazw własnych.. Połóż to na ławce..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt